Na novej webstránke usilovne pracujeme, čoskoro bude online.

Kontaktné údaje

Majiteľ, konateľ: PhDr. JUDr. Mgr. Ervín Šimko 
tel. č. 0917 113 038, 
e-mail: info@erwin.sk

Fakturačné údaje

ErWIN s. r. o.
IČO: 53322215
DIČ: 2121341343
Komenského 2222/83, 075 01 Trebišov